V?r policy, din sekretess

Sonos, Inc. Sekretesspolicy

Senast uppdaterad: mars 2019

Vi respekterar din integritet och din r?tt att ha kontroll ?ver dina personuppgifter. V?ra huvudsakliga riktlinjer ?r enkla. Vi kommer att vara tydliga med vilka uppgifter vi samlar in och varf?r. Vi kommer att skydda dina uppgifter p? b?sta m?jliga s?tt. Vi s?ljer inte och kommer inte att s?lja uppgifter till tredje part.

Det fr?msta syftet med att samla in dina uppgifter ?r att f?rb?ttra din musikupplevelse. Oavsett om vi samarbetar med olika musiktj?nster f?r att se till att du f?r tillg?ng till dina favoritspellistor och kan uppt?cka nya, ger dig m?jlighet att styra musiken med r?sten eller genom ditt smarta hemsystem, eller ger dig lyh?rd kundsupport n?r n?got inte fungerar som det ska, ?r v?rt m?l alltid att du ska f? en s? enkel lyssningsupplevelse som m?jligt.

Den h?r sekretesspolicyn (Policyn) f?rklarar vilka personuppgifter som vi samlar in om dig, antingen direkt eller indirekt, och hur vi anv?nder dem. Personuppgifter ?r uppgifter som kan anv?ndas f?r att identifiera dig eller som vi kan koppla till dig. Policyn redog?r ocks? f?r vilka valm?jligheter du har f?r de uppgifter som vi samlar in och hur du kan styra dessa beslut. Den omfattar samtliga produkter som erbjuds av Sonos (Sonos-produkter), inklusive v?r app (Sonos-appen eller Appen). Den g?ller ?ven alla Sonos-kontrollerade webbplatser och aktiviteter s? som bes?k i en Sonos-butik eller deltagande i ett Sonos-evenemang (sammantaget Tj?nster). L?s denna Policy noggrant s? att du ?r inf?rst?dd med hur Sonos kan samla in, anv?nda och dela dina personuppgifter. Termerna Vi, Oss eller Sonos h?nvisar till Sonos Inc.

Den h?r policyn beskriver:


Vilken typ av personuppgifter vi samlar in

Uppgifter som du l?mnar till oss

Vi samlar in uppgifter som du frivilligt l?mnar till oss, som namn, telefonnummer och e-postadress, till exempel n?r du vill l?sa mer om Sonos-produkter och tj?nster eller n?r du kontaktar kundtj?nst f?r att f? hj?lp med Sonos-produkter.

Uppgifter som vi samlar in automatiskt

Vi samlar in uppgifter om dig automatiskt, s? som funktionella data (se definition nedan) och extra anv?ndningsdata (se definition nedan) om hur du anv?nder Sonos-produkterna eller uppgifter som samlas in med hj?lp av cookies och liknande teknik n?r du anv?nder, ?ppnar eller interagerar med oss via v?ra webbplatser eller appen. Vi kan till exempel samla in uppgifter om vilken typ av enhet du anv?nder f?r att bes?ka v?ra webbplatser, dess operativsystem och version, din IP-adress, den allm?nna geografiska plats som anges av din IP-adress, webbl?sartyp, webbsidor som du bes?ker p? v?ra webbplatser och om och hur du interagerar med inneh?llet som finns p? v?ra webbplatser.

Uppgifter vi f?r fr?n andra k?llor

Vi kan f? uppgifter om dig fr?n andra k?llor, inklusive tredje part, s? som musiktj?nstpartner och partner som vi samarbetar med f?r att erbjuda tj?nster under samma varum?rke eller f?r att genomf?ra reklamkampanjer. Vi kan ocks? f? uppgifter om dig fr?n sociala medier, till exempel n?r du interagerar med oss p? dessa plattformar. Vi skyddar uppgifter fr?n tredje part i enlighet med de riktlinjer som beskrivs i denna Policy och till?mpar eventuella ytterligare restriktioner som uppgifternas k?lla kr?ver.

Uppgifter om barn

Sonos riktar sig inte till barn under 16 ?r. ?ven om bes?kare i alla ?ldrar bes?ker v?r webbplats eller anv?nder v?r app samlar eller beg?r vi inte medvetet in personuppgifter fr?n personer som ?r under 16 ?r utan f?r?lders samtycke. Om ett barn under 16 ?r har registrerat sig p? v?r webbplats genom att anv?nda falska uppgifter, enligt information fr?n en f?r?lder eller v?rdnadshavare eller om vi uppt?cker det p? annat s?tt, kommer vi att avsluta barnets konto och radera barnets personuppgifter fr?n v?ra arkiv.

?verst p? sidan

Kundens interaktioner med Sonos

F?r att informationen i den h?r Policyn ska vara l?tt att f?rst? har vi belyst olika tillf?llen d? Sonos kan samla in personuppgifter fr?n kunder. Kundens interaktioner med Sonos ?r uppdelade i f?ljande delar:

N?r du vill veta mer om Sonos

N?r du vill veta mer om Sonos kan du bes?ka n?gon av v?ra virtuella platser eller fysiska lokaler. Exempelvis kan du bes?ka v?r webbplats, ringa och tala med v?ra s?ljombud, bes?ka en fysisk Sonos-butik eller g? p? ett evenemang som ?r sponsrat av Sonos. F?r att f? mer information om Sonos-produkter kan du l?mna ut personuppgifter som namn och e-postadress frivilligt i samband med dessa interaktioner. Vi kan ocks? samla in uppgifter om dig online via cookies eller liknande teknik n?r du bes?ker v?ra webbplatser.

Vi samlar in: namn, e-postadress, IP-adress och uppgifter som inh?mtas via cookies eller liknande teknik.
Varf?r: Vi anv?nder dessa uppgifter f?r att informera om evenemang och Sonos-produkter. Dessutom hj?lper IP-adressen oss med geografisk information om webbplatsernas bes?kare s? att vi kan f?rb?ttra v?ra webbplatser f?r alla bes?kare. Det ligger i v?rt r?ttm?tiga intresse att behandla dina personuppgifter f?r dessa ?ndam?l.
N?r du k?per Sonos-produkter

N?r du har best?mt dig f?r att k?pa en produkt fr?n Sonos kan du v?lja att antingen k?pa direkt fr?n oss p? www.fant6.com eller i en Sonos-butik. N?r du handlar kommer du att bli ombedd att l?mna viss information f?r att kunna slutf?ra k?pet.

Vi samlar in: namn, telefonnummer (valfritt), e-postadress, leveransadress och betalningsinformation.
Varf?r: Vi anv?nder dessa uppgifter f?r att slutf?ra k?pet, f?lja upp k?pet med dig i efterhand, besvara leveransfr?gor, hantera returer och andra fr?gor relaterade till ditt k?p av Sonos-produkter. Vi beh?ver behandla dina personuppgifter f?r detta ?ndam?l f?r att kunna fullg?ra avtalet vi har med dig. Observera att vi inte sparar n?gra betalnings- eller kreditkortsuppgifter. Vi anv?nder bara betalningsuppgifterna i omedelbar anslutning till ditt k?p av Sonos-produkter.
N?r du registrerar ditt Sonos-system

N?r du har f?tt dina Sonos-produkter beh?ver du ansluta produkten till ett n?tverk hemma. Varje Sonos-produkt m?ste anslutas till internet f?r att kunna installeras. Under installationen kommer du uppmanas att ladda ner Sonos-appen antingen fr?n v?r webbplats eller fr?n tredje parts webbplats, till exempel fr?n Google Play Store. Med Sonos-appen kan du styra Sonos-systemet fr?n valfri enhet (till exempel telefonen eller surfplattan). Under installationsprocessen kommer Sonos-appen uppmana dig att skapa ett konto och registrera ditt system hos Sonos. Du m?ste registrera Sonos-produkterna f?r att de ska fungera.

Under registreringen av Sonos-produkterna kommer appen uppmana dig att ange uppgifter som e-postadress och platsinformation (land och postnummer). De h?r uppgifterna ?r obligatoriska f?r att registrera Sonos-systemet. Sonos-systemet kommer sedan att uppr?tta ett unikt alfanumeriskt ID-nummer som vi anv?nder f?r att identifiera ditt Sonos-system p? ett mer anonymt s?tt. ID-numret kommer att kopplas till den e-postadress som du angivit tillsammans med produktens serienummer och IP-adressen som produkten ansl?t fr?n. Som en del av registreringsprocessen beh?ver du skapa ett Sonos-konto. Vi sparar l?senordet till ditt Sonos-konto. Det anv?nds enbart f?r autentisering av och ?tkomst till Sonos-kontot.

Vi samlar in: namn, telefonnummer, e-postadress, platsinformation, ditt l?senord och din IP-adress. Observera att ditt l?senord lagras med hj?lp av en env?gshash, vilket inneb?r att det inte kan ?terst?llas (eller l?mnas ut) av n?gon, inklusive Sonos.
Varf?r: Vi samlar in de h?r uppgifterna f?r att Sonos-produkten ska fungera s?kert (f?r att undvika obeh?rig ?tkomst till din Sonos-produkt eller ditt hemman?tverk) och f?r att s?kerst?lla att vi ger dig r?tt musiktj?nstalternativ baserat p? din geografiska plats (till exempel radiostationer som finns i ditt land). Detta tillv?gag?ngss?tt ?r n?dv?ndigt f?r att kunna fullg?ra avtalet vi har med dig. Vi anv?nder ocks? din e-postadress f?r att skicka Sonos-relaterad information som kampanjerbjudanden, nyheter om programuppdateringar, information om Sonos-produkter och tj?nster och f?r att dela med oss av sp?nnande nyheter och produkterbjudanden fr?n Sonos. Det ligger i v?rt r?ttm?tiga intresse att behandla dina personuppgifter f?r dessa ?ndam?l.
N?r du anv?nder Sonos-produkter

Det finns tre huvudsakliga anledningar till varf?r vi samlar in data fr?n dina Sonos-produkter: (1) f?r att erbjuda dig musiktj?nster eller annat ljudinneh?ll (till exempel tv eller spel), vilket ?r n?dv?ndigt f?r att kunna fullg?ra avtalet vi har med dig, (2) f?r att ge dig kontroll ?ver Sonos-systemet, vilket ?r n?dv?ndigt f?r att kunna fullg?ra avtalet vi har med dig, och (3) f?r att st?ndigt f?rb?ttra dina Sonos-produkter, vilket ligger i v?rt r?ttm?tiga intresse.

N?r du anv?nder Sonos-produkter kan du kan v?lja vilket ljudinneh?ll som ska spelas upp i olika rum. Trots att du kan lyssna p? kostnadsfri webbradio eller spela upp musikfiler som lagras lokalt i ditt hemman?tverk (till exempel p? din dators h?rddisk) f?redrar de flesta Sonos-?gare att l?gga till en streamingtj?nst f?r musikuppspelning p? Sonos-produkterna. N?gra exempel ?r Spotify, Apple Music, Pandora och andra tj?nster f?r uppspelning av ljudinneh?ll. F?r att kunna l?gga till dessa musiktj?nster beh?ver du koppla din musiktj?nst till Sonos-systemet. N?r du har b?rjat spela upp musik eller annat ljudinneh?ll p? Sonos-produkterna beror uppgifterna som vi samlar in p? dina preferenser.

Funktionella data:

Dessa uppgifter ?r n?dv?ndiga f?r att basfunktionerna i Sonos-produkten ska fungera p? ett s?kert s?tt och du kommer inte att kunna v?lja bort denna insamling, delning och/eller behandling av uppgifter om du vill forts?tta att anv?nda Sonos-produkterna.

Vi samlar in:
 • Registreringsdata. I dessa uppgifter ing?r e-postadress, din geografiska plats, spr?kpreferens, produktens serienummer, IP-adress och inloggningsuppgifter till Sonos-kontot (enligt beskrivningen ovan).
 • Systemdata. Dessa uppgifter omfattar till exempel produkttyp, typ av styrenhet, styrenhetens operativsystem, programversion, inneh?llsk?lla (ljuding?ng), signaling?ng (till exempel om tv:n s?nder ut en viss ljudsignal, som Dolby, till Sonos-systemet), information om Wi-Fi-antenner, ljudinst?llningar (som automatisk utj?mning eller stereopar), produktorientering, namn p? de musiktj?nster som du har lagt till/aktiverat p? din Sonos-produkt, namn som du har gett Sonos-produkter i olika rum, om din produkt har justerats med hj?lp av Sonos Trueplay och felinformation.
D?rf?r samlar vi in funktionella data: Vi samlar in den h?r informationen f?r att se till att dina Sonos-produkter fungerar som de ska, erbjuda kundsupport och f?r att kunna leverera dina ljudpreferenser, vilket ?r n?dv?ndigt f?r att kunna fullg?ra avtalet vi har med dig. Vi samlar ocks? in de h?r uppgifterna i syfte att f?rb?ttra v?ra produkter och kundtj?nstbeslut, vilket ligger i v?rt r?ttm?tiga intresse.
Extra anv?ndningsdata:

F?r att f?rb?ttra upplevelsen av Sonos-produkter och f?r att erbjuda b?ttre, personanpassade Sonos-produkter och tj?nster som uppfyller v?ra kunders behov och f?rv?ntningar samlar vi in f?ljande extra anv?ndningsdata. Det ligger i v?rt r?ttm?tiga intresse att behandla de h?r uppgifterna enligt beskrivningen nedan (under Varf?r). Du kan v?lja att inte dela dessa uppgifter genom att f?lja stegen som beskrivs h?r.

Vi samlar in:
 • Prestandauppgifter. Detta omfattar till exempel temperaturen p? din produkt, Wi-Fi-information som signalstyrka, hur ofta du anv?nder musiktj?nster som du har kopplat till ditt Sonos-system (f?r vissa tj?nster inkluderar det anv?ndarnamn f?r inloggning, men inte ditt l?senord), information om hur ofta du anv?nder Sonos-appen j?mf?rt med andra styrningsmetoder, interaktionsfl?det i Sonos-appen, hur ofta du anv?nder de fysiska kontrollerna p? enheten och platsdata n?r Sonos-appen anv?nds och hur l?nge du anv?nder Sonos-produkten.
 • Aktivitetsuppgifter. Detta omfattar hur l?nge musiktj?nsten anv?nds, uppgifter om hur du grupperar produkter eller rum, kommandoinformation (som uppspelning, paus, volymreglering eller n?r du hoppar ?ver sp?r), uppgifter om spellistor eller stationer, inklusive lyssningshistorik (Nyligen spelade) och uppgifter om Sonos-spellistor eller Sonos-favoriter – var och en kopplad till enskilda Sonos-produkter och hur du interagerar med dessa. Om du aktiverar r?ststyrning kommer vi ocks? att samla in information om sp?r.
Varf?r: Vi samlar in den h?r informationen s? att vi kan s?kerst?lla att Sonos-produkterna fungerar som de ska, ge v?ra kunder en personligt anpassad upplevelse, ta reda p? vilka slags produkt- eller funktionalitetsf?rb?ttringar v?ra kunder helst vill ha och f?r att hj?lpa oss att f?rutse m?jliga problem med Sonos-produkter. Det ligger i v?rt r?ttm?tiga intresse att samla in de h?r uppgifterna f?r att kunna erbjuda en anv?ndarv?nlig upplevelse som uppfyller dina behov och hj?lpa dig med problem som du kan st?ta p?. Du v?ljer sj?lv om du vill att vi samlar in de h?r uppgifterna. Du kan d?rf?r v?lja att inte dela dem genom att f?lja stegen som beskrivs h?r.

Observera att personligt anpassade tj?nster (till exempel Nyligen spelade), r?ststyrnings- och direktstyrningsfunktioner inte kan anv?ndas om du v?ljer att inte dela de h?r uppgifterna eftersom de h?r funktionerna kr?ver att extra anv?ndningsdata ?r aktiverade. Du kan n?r som helst rensa informationen om Nyligen spelade genom att f?lja instruktionerna i Sonos-appen.
Direktstyrnings- eller r?ststyrningsfunktionalitet:

I takt med att v?rlden och v?ra kunders hem har blivit allt mer uppkopplade har vi insett att v?ra kunder kanske skulle f?redra att styra sina Sonos-produkter p? andra s?tt ?n med Sonos-appen, till exempel genom att anv?nda en produkt med r?ststyrning (som Amazon Alexa), en styrmekanism i hemmet (till exempel en Lutron Pico-fj?rrkontroll) eller via olika musiktj?nsters egna appar.

F?r att aktivera den h?r funktionen kommer du uppmanas att godk?nna att dessa enheter ansluter till ditt Sonos-system (det liknar den process du genomf?r f?r att ansluta till en musiktj?nst). N?r du har aktiverat den h?r funktionen kommer vi att samla in och behandla funktionella data, extra anv?ndningsdata och ljuddata.

Sonos kommer att dela en viss m?ngd av dessa data med partner som tillhandah?ller tj?nster som du har beg?rt. Att dela relevanta data med dessa partner och att ytterligare behandla uppgifterna i fr?ga ?r n?dv?ndigt f?r att se till att de avtal vi har med dessa partner fullg?rs till din f?rm?n, f?r att se till att r?ststyrnings- eller direktstyrningsfunktionen fungerar som den ska. Du kan inaktivera funktioner om du inte samtycker till hur de behandlar dina uppgifter (till exempel inaktivera r?ststyrning) eller ta bort l?nken till funktionen (till exempel ta bort l?nken till fj?rrkontrollen f?r ditt hemautomatiseringssystem) fr?n dina Sonos-produkter. R?ststyrnings- eller andra direktstyrningsfunktioner kommer dock inte att fungera om du inte godk?nner att vi samlar in och behandlar data enligt beskrivningen i det h?r avsnittet.

Vi samlar in: Funktionella data, extra anv?ndningsdata, och vissa ljuddata
Varf?r: Den h?r informationen kr?vs f?r att kunna fullg?ra avtalet vi har med dig, s?kerst?lla att allt fungerar som det ska och f?r att hj?lpa oss att f?rb?ttra de h?r funktionerna, vilket ocks? ligger i v?rt r?ttm?tiga intresse.

Ljuddata

Sonos f?ngar inte kontinuerligt upp ljud i ditt hem. I tv? situationer kommer vi att f?nga upp ljud fr?n ditt hem: (1) n?r du aktiverar r?ststyrning p? en r?staktiverad Sonos-produkt (som Sonos One eller Beam) och (2) n?r du justerar h?gtalarens inst?llningar med Trueplay.

R?ststyrning. N?r du anv?nder r?ststyrning lyssnar Sonos-produkten efter ett visst aktiveringsord. Observera att r?ststyrning inte finns p? alla Sonos-produkter. Om din Sonos-produkt har r?ststyrning m?ste du aktivera Sonos-produkten s? att den b?rjar lyssna. Mer specifikt betyder det att den r?staktiverade Sonos-produkten buffrar och upprepar inspelningen lokalt utan att skicka eller lagra n?gon information tills den k?nner igen ett ord eller en fras (till exempel ordet Alexa) som s?tter ig?ng enheten s? att den b?rjar spela in aktivt. Om produkten inte uppfattar aktiveringsordet kommer den att forts?tta att spela in ?ver den gamla inspelningen i en kontinuerlig slinga p? ett par sekunder. Det h?r g?rs lokalt p? Sonos-produkten och det skickas inte vidare till Sonos eller tredje part. Om ett aktiveringsord uppt?cks startar Sonos-produkten inspelningen. Med andra ord spelar den inte in eller sparar n?gra ljuddata och b?rjar inte heller skicka data f?rr?n den "v?cks". Du ser att en inspelning p?g?r genom att en lampa t?nds p? Sonos-produkten och genom ett visst ljud. Sonos-produkten spelar in tills ditt r?stkommando ?r avslutat. Inspelningen av ditt r?stkommando skickas sedan till den r?stpartner som du har godk?nt f?r att motta dessa inspelningar (till exempel Amazon). Sonos beh?ller ingen kopia av din r?stinspelning. Samtidigt som din r?st spelas in kommer din Sonos-produkt att samla in data (till exempel decibelniv? vid varje frekvens) om bakgrundsljud i rummet. Det g?r inte att urskilja n?got tal fr?n denna typ av data. Vi samlar in dessa data f?r att kunna f?rb?ttra v?r r?stigenk?nningsteknik, vilket ligger i v?rt r?ttm?tiga intresse. Om du till exempel f?rs?ker genomf?ra ett r?stkommando medan musik spelas upp kan Sonos f?rb?ttra tekniken genom att s?nka musiken s? att ditt r?stkommando kan uppfattas ordentligt.

Justering av h?gtalarens inst?llningar med Trueplay. Innovativa Trueplay analyserar akustiska faktorer som kan p?verka ljudkvaliteten i det rum d?r Sonos-produkten anv?nds. Du m?ste aktivera Trueplay. Syftet med Trueplays analys ?r att justera Sonos-produkten s? att ljudet f?rb?ttras. F?r att g?ra det beh?ver anv?ndaren genomf?ra en interaktiv process (se videon h?r) d?r vissa data om ditt rum samlas in (till exempel antal h?gtalare och deras placering), inklusive information om bakgrundsljud (till exempel decibelniv? vid varje frekvens). Informationen anv?nds f?r att s?kerst?lla att justeringen ger b?sta m?jliga resultat. Om till exempel din hund sk?ller under Trueplay-testet ?r Sonos-produkten programmerad att ignorera bakgrundsljud som sk?llande hundar under testet. Det ?r n?dv?ndigt att samla in de h?r uppgifterna f?r att kunna fullg?ra avtalet vi har med dig om du aktiverar Trueplay.

N?r du beh?ver hj?lp fr?n Sonos

Ibland kanske du vill kontakta v?r kundtj?nst n?r du beh?ver hj?lp med n?gon av dina Sonos-produkter. F?r att kunna erbjuda dig b?sta m?jliga service kan det h?nda att vi samlar in vissa data om dig eller dina Sonos-produkter.

Vi samlar in: Det kan inkludera kontaktinformation som namn, e-postadress, telefonnummer, sociala medieidentifierare (om du kontaktar oss via en social mediekanal) och inneh?llet i dina chattar och annan kommunikation med Sonos kundtj?nst (inklusive r?stinspelningar om du ringer kundtj?nst). I vissa situationer ?r det bra f?r kundtj?nst att ha tillg?ng till "diagnosinformation" om ditt Sonos-system. Det ?r i det stora hela en teknisk systemsammanfattning av all relevant information som har lett fram till incidenten och inbegriper information om vilken musiktj?nst som anv?nds, volymniv?, produktkonfiguration, Wi-Fi-signal och routerinformation, felkoder, information om enheten (som operativsystem och vilken version av Sonos-appen som anv?nds). Det ?r n?dv?ndigt att samla in ovan n?mnd information f?r att kunna erbjuda kundsupport. Du kommer att informeras i f?rv?g innan vi tar en ?gonblicksbild. Vi tar inga ?gonblicksbilder utan att f?rst informera dig. Om du ?r en betatestare g?r vi automatiskt en daglig diagnos av ditt Sonos-system (i enlighet med villkoren i betatestavtalet).
Varf?r: Vi samlar in de h?r uppgifterna f?r att ge dig den b?sta och mest effektiva kundsupporten. Vid kundfr?gor och tekniska fr?gor anv?nder vi till exempel kontaktinformation f?r att svara kunder via deras ?nskade kanal (telefon, e-post eller sociala medier). Vid tekniska problem anv?nder vi systemets diagnosdata f?r att effektivt fels?ka problemet. Vid returer/byten av produkter anv?nder vi kontaktinformation f?r att garantera ett korrekt mottagande och/eller korrekt leverans av produkten. Det ?r n?dv?ndigt att anv?nda den h?r typen av uppgifter f?r att kunna fullg?ra avtalet vi har med dig.

?verst p? sidan

Hur vi anv?nder personuppgifter

Sonos anv?nder uppgifterna som vi samlar in f?r att tillhandah?lla de Sonos-produkter och tj?nster som vi har i v?rt utbud, vilket inbegriper att anv?nda data f?r att f?rb?ttra och personanpassa dina upplevelser. Vi anv?nder ?ven uppgifterna f?r att kommunicera med dig, till exempel f?r att informera dig om ditt konto, nya produkter eller tj?nster fr?n Sonos, s?kerhet och andra uppdateringar.

Sonos anv?nder uppgifterna f?r f?ljande ?ndam?l:

Tillhandah?lla v?r produktupplevelse

Vi anv?nder data f?r att tillhandah?lla, driva, st?dja och f?rb?ttra de Sonos-produkter och tj?nster vi erbjuder f?r att se till att v?ra kunder kan lyssna s? enkelt som m?jligt. Detta tillv?gag?ngss?tt ?r n?dv?ndigt f?r att kunna fullg?ra avtalet vi har med dig.

Kundtj?nst

Vi anv?nder data f?r att besvara kundfr?gor, diagnostisera problem med produkter, reparera kundernas Sonos-produkter och f?r att erbjuda ytterligare kundtj?nst och supporttj?nster. Detta tillv?gag?ngss?tt ?r n?dv?ndigt f?r att kunna fullg?ra avtalet vi har med dig och det ligger i v?rt r?ttm?tiga intresse.

Produktf?rb?ttringar

Vi anv?nder st?ndigt data i forskningssyften och f?r att utveckla och f?rb?ttra v?ra Sonos-produkter och tj?nster, inklusive underh?ll och f?rb?ttring av v?ra Sonos-produkters och tj?nsters prestanda, f?r att utveckla och l?gga till nya funktioner, som att anv?nda felrapporter f?r att f?rb?ttra s?kerhetsfunktioner, anv?nda antal s?kningar och klick f?r att f?rb?ttra relevansen i s?kresultat och f?r att anv?nda anv?ndningsdata f?r att avg?ra vilka nya funktioner som ska prioriteras. Det ?r n?dv?ndigt att behandla de h?r uppgifterna f?r att tj?na v?rt r?ttm?tiga intresse.

Skydd, s?kerhet och tvistl?sning

Vi anv?nder data f?r att skydda v?ra Sonos-produkters och kunders s?kerhet, uppt?cka och f?rhindra bedr?gerier, l?sa tvister och f?r att genomdriva v?ra avtal. Det ?r n?dv?ndigt att behandla uppgifterna f?r att tj?na v?rt r?ttm?tiga intresse.

Aff?rsverksamhet

Vi anv?nder data f?r att utveckla analys- och aff?rsinformation i aggregerad form som g?r det m?jligt f?r oss att driva, skydda, fatta informerade beslut och rapportera verksamhetsresultat. Det ?r n?dv?ndigt att behandla de h?r uppgifterna f?r att tj?na v?rt r?ttm?tiga intresse.

Kommunikation, marknadsf?ring och reklam

Vi anv?nder uppgifterna som vi samlar in f?r att leverera och personanpassa v?r kommunikation med dig. Vi kan till exempel kontakta dig via e-post eller andra elektroniska kommunikationsmedel (d?ribland via Sonos-appen) f?r att informera dig om nya produkter eller tj?nster fr?n Sonos, nya musiktj?nster d?r du bor, om s?kerhets- eller programuppdateringar, uppdatera dig i en supportfr?ga eller bjuda in dig att delta i en unders?kning. Det ?r n?dv?ndigt att behandla uppgifterna f?r att tj?na v?rt r?ttm?tiga intresse. Mer information om detta finns i avsnittet De juridiska grunderna f?r att anv?nda personuppgifter.

Vi anv?nder ocks? cookies och liknande teknik f?r att ge dig den mest relevanta Sonos-reklamen. Mer information om hantering av e-postprenumerationer och kampanjutskick finns i avsnittet Dina r?ttigheter och val.

?verst p? sidan

Hur vi kan dela personuppgifter

Sonos s?ljer inte, och kommer inte att s?lja, v?ra kunders personuppgifter. Vi l?mnar enbart ut dina uppgifter i enlighet med vad som anges i denna Policy. Vi kan dela med oss av uppgifter till f?ljande typer av tredje part.

Tredjepartsleverant?rer

Sonos anv?nder ett flertal olika tredjepartsleverant?rer f?r att tillhandah?lla tj?nster som webbplatshantering och hosting, molntj?nster, e-handel och leveranser, kreditkortshantering och e-postkommunikation. Vi delar bara dina personuppgifter n?r det kr?vs, till exempel f?r att genomf?ra ett k?p eller leverera en produkt eller tj?nst som du har best?llt eller godk?nt och endast med leverant?rer och agenter som arbetar p? uppdrag av oss f?r de ?ndam?l som beskrivs i denna Policy. Vid dessa tillf?llen kommer dina personuppgifter att delas med dessa ombud eller leverant?rer, men enbart f?r att tillhandah?lla tj?nster p? uppdrag av och med instruktioner fr?n Sonos och i enlighet med denna Policy. Det ligger i v?rt r?ttm?tiga intresse att dela information med dessa parter f?r de h?r ?ndam?len. Om du har fr?gor om tredjepartsleverant?rer kan du skicka ett mejl till privacy@sonos.com.

Musiktj?nster

F?r att s?kerst?lla b?sta m?jliga kundupplevelse och att musiktj?nster fungerar korrekt kan Sonos v?lja att dela relevant aktivitetsinformation fr?n produkter och dina instruktioner till musiktj?nster som med ditt godk?nnande f?r interagera med dina Sonos-produkter. Om du till exempel anv?nder en musiktj?nst med dina Sonos-produkter eller f?r att styra dina Sonos-produkter m?ste vi dela viss information med den musiktj?nsten f?r att du ska kunna g?ra det. Det ?r n?dv?ndigt att dela uppgifter med musiktj?nster enligt dina instruktioner f?r att kunna fullg?ra avtalet vi har med dig.

Partner inom styrning

N?r du har aktiverat direktstyrning p? Sonos-systemet kan Sonos v?lja att dela relevant aktivitetsinformation fr?n produkter med partner inom styrning som med ditt godk?nnande f?r interagera med dina Sonos-produkter. Det ?r n?dv?ndigt att dela uppgifter med partner inom styrning enligt dina instruktioner f?r att kunna fullg?ra avtalet vi har med dig.

R?ststyrningspartner

N?r du har aktiverat r?stigenk?nning kan Sonos v?lja att dela relevant aktivitetsinformation och relevanta ljuddata fr?n produkter med r?ststyrningspartner som med ditt godk?nnande f?r ta emot s?dana data f?r att styra ditt Sonos-system. Det ?r n?dv?ndigt att dela uppgifter med r?ststyrningspartner enligt dina instruktioner f?r att kunna fullg?ra avtalet vi har med dig.

Sonos-kontrollerade dotterbolag och anknutna f?retag

Vi delar information med Sonos-kontrollerade dotterbolag och anknutna f?retag f?r verksamhets?ndam?l som intern administration, marknadsf?ring av Sonos-produkter och f?r att tillhandah?lla Sonos-produkter och tj?nster till kunderna. Det ligger i v?rt r?ttm?tiga intresse att dela information med dessa parter f?r de h?r ?ndam?len.

Framtvingat utl?mnande av uppgifter och brottsbek?mpning

N?r det kr?vs enligt lag, och n?r det ?r absolut n?dv?ndigt f?r utf?randet av tj?nsterna eller f?r att skydda v?ra r?ttigheter, eller v?ra anknutna f?retags eller anv?ndares r?ttigheter, l?mnar vi ut dina personuppgifter till brottsbek?mpande myndigheter, utredningsorgan, v?ra anknutna f?retag eller i juridiska processer. Vi delar dina personuppgifter n?r vi i god tro anser att vi ?r tvungna att g?ra det f?r att uppfylla en juridisk skyldighet enligt g?llande lag eller svara p? en giltig juridisk process (till exempel en husrannsakningsorder, ett domstolsf?rel?ggande eller en st?mning).

F?rs?ljning eller sammanslagning

Vi kan dela dina personuppgifter vid en sammanslagning, ett f?rv?rv eller f?rs?ljning av alla eller delar av v?ra tillg?ngar. Vi skulle naturligtvis meddela dig via e-post och/eller ett tydligt meddelande p? v?r webbplats och informera dig om dina r?ttigheter.

Delning och utl?mning av uppgifter i samlad form

Vi delar uppgifter i samlad form och/eller p? ett s?tt som inte g?r det m?jligt f?r mottagaren av dessa uppgifter att identifiera dig, till exempel med tredje part f?r branschanalys.

Observera att v?ra Sonos-produkter inneh?ller l?nkar till tredje parts produkter eller appar vars sekretesspolicy kan skilja sig fr?n Sonos. Om du l?mnar ut personuppgifter till tredje part eller deras produkter regleras dina uppgifter av denna parts sekretesspolicy. Vi uppmanar dig att l?sa dem noggrant.

N?r information delas med tredje part kan dina personuppgifter ?verf?ras till l?nder vars dataskyddslagstiftning kan ha l?gre skyddsstandarder f?r dina personuppgifter ?n ditt land. Vi ?r noga med att skydda dina personuppgifter och har inf?rt l?mpliga mekanismer f?r att skydda dem n?r de ?verf?rs internationellt. Vi ?verf?r dina personuppgifter i enlighet med r?dande dataskyddslagar och implementerar l?mpliga skydd f?r att se till att dina personuppgifter ?r tillr?ckligt skyddade av tredje part som f?r tillg?ng till din information (till exempel genom att anv?nda standardavtalsklausuler som godk?nts av EU-kommissionen). Om du har fr?gor eller vill ha mer information om internationell ?verf?ring av dina personuppgifter eller de implementerade skydden kan du skicka ett mejl till privacy@sonos.com.

?verst p? sidan

De juridiska grunderna f?r att anv?nda personuppgifter

Det finns olika juridiska grunder som vi h?nvisar till f?r anv?ndandet av dina personuppgifter, n?mligen:

Uppfyllande av ett avtal

Det kan vara n?dv?ndigt att anv?nda dina personuppgifter f?r att kunna fullg?ra avtalet vi har med dig. Det ?r till exempel n?dv?ndigt f?r att slutf?ra ditt k?p av Sonos-produkter, registrera och underh?lla ditt konto, hj?lpa till med leveransfr?gor, behandla returer, registrera ditt Sonos-system, se till att din Sonos-produkt utf?r sina basfunktioner p? ett s?kert s?tt eller f?r att svara p? dina beg?randen.

Samtycke

N?r det kr?vs enligt lag kan vi komma att inh?mta ditt samtycke till att anv?nda dina personuppgifter. Om detta sker tillhandah?ller vi detaljerad information i samband med att vi beg?r ditt samtycke. Du kan n?r som helst ?terkalla ditt samtycke genom att skicka ett mejl till privacy@sonos.com. Ditt ?terkallande p?verkar inte v?r juridiska r?tt till behandling grundat p? det samtycke du gav oss f?re ?terkallandet.

Efterlevnad av lagstadgad skyldighet

Vi kan anv?nda dina relevanta personuppgifter f?r att s?kerst?lla efterlevande av g?llande lagstiftning, till exempel f?r att uppfylla en lagenlig beg?ran fr?n brottsbek?mpande myndigheter, eller i samband med myndigheters utredningar och efterlevnad.

R?ttm?tiga intressen

Vi kan anv?nda dina personuppgifter f?r v?ra r?ttm?tiga intressen. Till exempel h?nvisar vi till v?ra r?ttm?tiga intressen f?r att analysera och f?rb?ttra produkter och tj?nster fr?n Sonos och inneh?llet p? v?ra webbplatser och i v?r app, skicka meddelanden om programuppdateringar eller information om produkter och tj?nster fr?n Sonos, anv?nda dina relevanta personuppgifter f?r administrativa ?ndam?l och f?r att uppt?cka och f?rebygga bedr?gerier. Dessutom h?nvisar vi till v?ra r?ttm?tiga intressen f?r att skicka relevant marknadsf?ringskommunikation till dig, f?rutom n?r samtycke kr?vs enligt g?llande lokal lagstiftning.

N?r vi anv?nder personuppgifter f?r att tj?na v?ra r?ttm?tiga intressen kommer vi alltid att v?ga dina r?ttigheter och intressen av att skydda dina personuppgifter mot v?ra r?ttigheter och intressen.

N?r vi behandlar dina personuppgifter grundat p? v?rt r?ttm?tiga intresse och du inte har m?jlighet att g?ra ett val (till exempel i din Sonos-produkts inst?llningar) kan du ut?va din r?tt att mots?tta dig detta genom att skicka ett mejl till privacy@sonos.com.

?verst p? sidan

S?kerhet, lagring och bibeh?llande av personuppgifter som vi samlar in

S?kerhet

Sonos str?var efter att skydda dina personuppgifter. Trots att vi vidtar rimliga ?tg?rder f?r att skydda de personuppgifter som vi samlar in ?r inget s?kerhetssystem ogenomtr?ngligt.

Vi anv?nder flertalet l?mpliga tekniska och organisatoriska ?tg?rder och branschstandarder f?r att skydda dina personuppgifter och hj?lpa till att f?rhindra obeh?rig ?tkomst eller att dina uppgifter g?r f?rlorade, stj?ls, missbrukas, offentligg?rs, ?ndras eller f?rst?rs. Vi lagrar till exempel personuppgifter som du l?mnar ut fr?n datorsystem med begr?nsad ?tkomst och som finns i bevakade anl?ggningar. Vi f?rs?krar oss dessutom om att v?ra tredjepartleverant?rers datacentraler har vidtagit l?mpliga s?kerhets?tg?rder. Dina uppgifter skyddas dessutom genom kryptering, som till exempel TLS-protokoll (Transport Layer Security), under internet?verf?ring. Ditt l?senord lagras med hj?lp av en env?gshash, vilket inneb?r att det inte kan ?terst?llas (eller l?mnas ut) av n?gon, inklusive Sonos (det kan bara ?terst?llas).

Du kan endast f? ?tkomst till ditt Sonos-konto och v?ra tj?nster genom att anv?nda ett personligt anv?ndarnamn och l?senord. F?r att skydda dina personuppgifters integritet m?ste du h?lla l?senordet hemligt och inte avsl?ja det f?r n?gon annan. Kontakta oss omedelbart om du tror att ditt l?senord har missbrukats. Dessutom b?r du alltid logga ut och st?nga webbl?saren n?r du ?r klar. Observera att vi aldrig kommer att be dig att uppge ditt l?senord.

Om du har fr?gor som r?r s?kerheten kring dina personuppgifter kan du skicka ett mejl till privacy@sonos.com.

Lagring

Personuppgifter som Sonos samlar in kan lagras och behandlas d?r du bor, i USA (till exempel i v?ra st?rre datacentraler) eller i n?got annat land d?r Sonos eller dess dotterbolag, anknutna f?retag eller tj?nsteleverant?rer har sina verksamheter. Sonos har inf?rt l?mpliga mekanismer f?r att skydda personuppgifter n?r de ?verf?rs internationellt, till exempel genom att anv?nda standardavtalsklausuler som godk?nts av EU-kommissionen.

Bibeh?llande

Sonos kommer att spara dina personuppgifter:

 • s? l?nge vi har en kundrelation till dig och/eller d?r detta ?r n?dv?ndigt f?r att du ska kunna anv?nda webbplatsen, ditt Sonos-konto och/eller dina Sonos-produkter
 • under den tid som kr?vs f?r att vi ska kunna tillhandah?lla tj?nster som du beg?r fr?n oss
 • under den tid som kr?vs f?r att vi ska kunna tillhandah?lla reklam eller annat marknadsf?ringsmaterial som du beg?r fr?n oss
 • f?r att uppfylla v?ra lagstadgade skyldigheter, inklusive krav fr?n tillsynsorgan och myndigheter som vi lyder under, som skattem?ssiga skyldigheter eller redovisningsskyldigheter, som normalt kr?ver att viss transaktionsinformation sparas i mellan sju och tio ?r efter transaktionens genomf?rande
 • under den tid som kr?vs f?r att l?sa tvister med olika parter och/eller f?r att utreda eller f?rsvara oss mot eventuella r?ttsliga anspr?k
 • i ?vrigt enligt vad som kr?vs f?r att vi ska kunna driva v?r verksamhet i enlighet med g?llande lagstiftning och regelverk

Alla personuppgifter som vi bibeh?ller ?r underst?llda den h?r Policyn och v?ra interna riktlinjer f?r bibeh?llning. Sonos kommer att radera dina personuppgifter n?r de inte l?ngre beh?vs f?r de ?ndam?l som anges ovan. Om det finns personuppgifter som vi, av tekniska sk?l, inte kan radera helt fr?n v?ra system kommer Sonos att vidta l?mpliga ?tg?rder f?r att f?rhindra ytterligare behandling eller anv?ndning av dessa data. Om du har fr?gor om en faktisk bibeh?llningsperiod f?r s?rskilda typer av personuppgifter som vi behandlar kan du skicka ett mejl till privacy@sonos.com.

?verst p? sidan

Dina r?ttigheter och val

Dina r?ttigheter

Vi vill att du ska ha kontroll ?ver hur dina personuppgifter anv?nds av oss. Med h?nsyn till lokala lagar kan du g?ra det p? f?ljande s?tt:

 • Du kan be om en kopia av de personuppgifter vi har om dig.
 • Du kan informera oss om ?ndringar av dina personuppgifter eller om du vill att vi korrigerar n?gra personuppgifter vi har om dig.
 • I vissa situationer kan du be oss att radera, sp?rra eller begr?nsa de personuppgifter vi har om dig, eller mots?tta dig s?rskilda s?tt som vi anv?nder dina personuppgifter p?.
 • I vissa situationer kan du ocks? be oss att skicka de personuppgifter du har l?mnat till oss till en tredje part.

N?r vi anv?nder dina personuppgifter grundat p? ditt samtycke har du r?tt att n?r som helst ?terkalla det samtycket. N?r vi behandlar dina personuppgifter grundat p? r?ttm?tigt intresse eller allm?nhetens intresse har du r?tt att n?r som helst mots?tta dig det anv?ndandet av dina personuppgifter.

Vi litar p? att du ser till att dina personuppgifter ?r kompletta, korrekta och aktuella. Informera oss s? snart som m?jligt om ?ndringar eller felaktigheter i dina personuppgifter genom att skicka ett mejl till privacy@sonos.com.

Vi kommer att svara p? din beg?ran s? snart som m?jligt, men senast inom 30 dagar. Mer information om hur du kan kontrollera insamlingen och anv?ndningen av extra anv?ndningsdata och dina preferenser f?r kommunikation, marknadsf?ring och reklam finns i avsnittet Dina val nedan.

Vi str?var efter att jobba tillsammans med dig f?r att n? en r?ttvis l?sning p? eventuella klagom?l eller problem ang?ende v?r anv?ndning av dina personuppgifter. Om du anser att vi inte har kunnat hj?lpa dig med ditt klagom?l eller problem kan du ha r?tt att l?mna in ett klagom?l till dataskyddsmyndigheten i ditt land (om det finns n?gon s?dan i ditt land) eller en tillsynsmyndighet.

Dina val

Sonos-kontot och Sonos-appen

Om du vill f? tillg?ng till, redigera eller ta bort profiluppgifter, byta l?senord, st?nga ditt konto eller beg?ra att dina personuppgifter raderas kan du g?ra det genom att logga in p? ditt Sonos-konto eller i Sonos-appen, eller genom att skicka ett mejl till privacy@sonos.com. Om du inte har tillg?ng till vissa personuppgifter som Sonos har samlat in via ditt Sonos-konto, Sonos-appen eller direkt via den Sonos-produkt som du anv?nder kan du alltid kontakta oss genom att skicka ett mejl till privacy@sonos.com. Vi kommer att svara p? din beg?ran om att f? tillg?ng till eller radera dina personuppgifter s? snart som m?jligt, men senast inom 30 dagar.

Extra anv?ndningsdata

Du kan n?r som helst v?lja att avbryta insamlingen av extra anv?ndningsdata:

 • ?ppna Sonos-appen i mobilen och tryck p? Inst?llningar > Data och sekretess > Extra anv?ndningsdata.
 • ?ppna Sonos-appen f?r Mac och klicka p? Sonos > Inst?llningar > Extra anv?ndningsdata.
 • ?ppna Sonos-appen f?r PC och klicka p? Hantera > Inst?llningar > Extra anv?ndningsdata.

Du kan n?r som helst ?ndra dina preferenser genom att f?lja samma anvisningar.

Dina preferenser f?r kommunikation, marknadsf?ring och reklam

Du kan v?lja att inte ta emot direktreklam fr?n Sonos genom att f?lja instruktionerna som finns i alla mejl som vi skickar till dig genom att klicka p? Avsluta prenumeration. Du kan ocks? v?lja att inaktivera mejlprenumerationer eller meddelanden i appen genom att uppdatera din profil och dina kontaktalternativ i ditt Sonos-konto. Vi respekterar ditt val och kommer sluta att skicka kampanjmejl n?r du avregistrerar dig eller ?ndrar dina kommunikationsinst?llningar.

Observera att oavsett vilka kommunikationsinst?llningar du har kommer vi att forts?tta kommunicera med dig g?llande ?ndringar av v?ra allm?nna villkor, policyuppdateringar, programuppdateringar f?r Sonos-produkter, rutinm?ssiga kundtj?nstmeddelanden som information om aktuella eller tidigare k?p, leverans av produkter, st?rningar av tj?nster, dataintr?ng eller annan viktig information om en produkt som du ?ger s? som s?kerhetsfr?gor eller att supporten av produkten kommer att upph?ra.

Du kan justera m?ngden intressebaserad reklam genom att ?ndra dina cookiesinst?llningar, ?ndra inst?llningarna p? din enhet, och/eller v?lja bort vissa reklamn?tverk. Om du v?ljer att inte ta emot mejl fr?n oss kommer vi inte att anv?nda din e-postadress f?r intressebaserad marknadsf?ring. Mer information om v?r anv?ndning av intressebaserad marknadsf?ring finns i avsnittet V?r anv?ndning av cookies och annan liknande teknik.

?verst p? sidan

Reklam och moderna marknadsf?ringsverktyg

F?r att hj?lpa fler m?nniskor att lyssna p? mer musik p? Sonos anv?nder vi flera moderna marknadsf?ringsverktyg f?r att st?dja v?ra reklaminsatser.

Sonos kan arbeta med tredjepartsannons?rer som anv?nder cookies och liknande teknik f?r att tillhandah?lla mer relevant reklam om Sonos-produkter och tj?nster p? v?r webbplats och ?vriga internet. F?r att erbjuda intressebaserad marknadsf?ring kombinerar annons?ren icke-personliga data om dina onlineaktiviteter ?ver tid, vilket hj?lper oss att anpassa reklamen som vi skickar till dig. Exempel p? det kan vara Sonos-reklam p? en Facebook-sida, p? en sida som ?gs av Google som till exempel en s?kresultatsida eller YouTube, eller p? en sida i Googles reklamn?tverk. I denna process delar vi inte dina personuppgifter. Vid behov ber vi om ditt samtycke till den h?r processen. Du kan n?r som v?lja att inte ta emot personanpassad reklam fr?n tredjepartsannons?rer och reklamn?tverk som ?r medlemmar i Network Advertising Initiative (NAI) eller som f?ljer Principer f?r sj?lvreglering f?r beteendeannonsering online skapade av Digital Advertising Alliance genom att bes?ka avregistreringssidorna p? NAI-webbplatserna och DAA-webbplatserna. Om du avregistrerar dig kommer du att se annonser p? internet som ?r mindre relevanta f?r dig. Anv?ndare som har r?ttigheter enligt EU:s dataskyddslagstiftning kan bes?ka www.youronlinechoices.com f?r att l?sa om hur de kan tacka nej till att deras data anv?nds f?r intressebaserad marknadsf?ring av f?retag som ?r medlemmar i European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). Kanadensiska anv?ndare kan bes?ka www.youradchoices.ca.

Om du har valt att inte ta emot kommunikation fr?n oss kommer vi inte att anv?nda din e-postadress f?r intressebaserad marknadsf?ring.

?verst p? sidan

V?r anv?ndning av cookies och annan liknande teknik

Vi anv?nder cookies och liknande teknik som pixlar, taggar, webbsignaler och andra identifierare f?r att g?ra v?ra webbplatser mer personanpassade, komma ih?g dina preferenser, f?rst? hur anv?ndare anv?nder v?r webbplats eller app och hj?lpa till att skr?ddarsy v?ra erbjudanden.

Cookies

En cookie ?r en liten datafil som inneh?ller en str?ng med tecken som skickas till din dator n?r du bes?ker en webbplats. N?r du bes?ker webbplatsen n?sta g?ng g?r cookies att webbplatsen kan k?nna igen din webbl?sare. Tiden en cookie lagras p? din dator eller mobila enhet beror p? om det ?r en best?ndig eller tillf?llig cookie. Sonos anv?nder b?da typerna av cookies. Tillf?lliga cookies lagras bara p? din dator under tiden du ?r aktiv p? webbplatsen. Best?ndiga cookies lagras i din dator eller mobila enhet tills de l?per ut eller raderas. Vi anv?nder f?ljande typer av cookies p? v?r webbplats.

 • Absolut n?dv?ndiga cookies. Dessa cookies ?r n?dv?ndiga f?r att du ska kunna anv?nda v?r webbplats och dess funktioner. Utan dessa cookies kan inte tj?nster som kundvagnar tillhandah?llas.
 • Prestandacookies. Dessa cookies samlar in information om hur du anv?nder v?ra webbplatser. Dessa data kan anv?ndas f?r att optimera webbplatsen och g?ra det l?ttare f?r dig att navigera.
 • Funktionscookies. Dessa cookies g?r att webbplatserna kan komma ih?g vilka val du g?r och personanpassa din upplevelse. Vi kan till exempel lagra din geografiska plats i en cookie f?r att se till att vi visar dig webbplatser som ?r relevanta i det omr?de d?r du befinner dig.
 • Tredjepartscookies. Tredjepartscookies placeras ut av andra webbplatser och/eller parter ?n Sonos. Dessa cookies kan anv?ndas p? v?ra webbplatser f?r att f?rb?ttra v?ra produkter eller tj?nster, eller f?r att hj?lpa oss att erbjuda mer relevant reklam. Dessa cookies ?r f?rem?l f?r respektive integritetspolicyer f?r dessa externa tj?nster, till exempel Facebooks datapolicy.
 • Analytiska cookies. Vi anv?nder analytiska cookies, till exempel fr?n Google Analytics, f?r att ta reda p? hur l?nge en bes?kare stannar p? webbplatsen, vilka sidor de tycker ?r mest anv?ndbara och hur de hamnade p? sonos.com. F?r mer information om Google Analytics och dina data, bes?k denna Google-sida.

Mer information om de cookies som vi anv?nder p? v?r webbplats hittar du h?r.

Hur du ?ndrar cookiesinst?llningar

De flesta webbl?sarna erbjuder m?jligheten att kontrollera cookies via webbl?sarens inst?llningar. Om du begr?nsar webbplatsernas m?jlighet att anv?nda cookies kan det f?rs?mra din allm?nna anv?ndarupplevelse. En del webbl?sare erbjuder en Do Not Track-signal (DNT). Med den har du m?jlighet att ange dina preferenser f?r sp?rning och sp?rning mellan webbplatser. Trots att vi f?r tillf?llet inte anv?nder oss av teknik som k?nner igen DNT-signaler kommer vi endast att behandla dina personuppgifter i enlighet med den h?r Policyn. Nedan kan du l?sa om hur du ?ndrar cookiesinst?llningarna i de mest anv?nda webbl?sarna:

Pixlar

F?rutom cookies anv?nder vi ibland sm? grafiska bilder, s? kallade pixlar (kallas ocks? webbsignaler, transparenta GIF:er eller pixeltaggar). Vi anv?nder pixlar i v?r e-postkommunikation med dig (om du har valt att ta emot s?dan kommunikation) f?r att ta reda p? om v?ra e-postmeddelanden har l?sts. Vi anv?nder ocks? tredjepartspixlar (som till exempel fr?n Google, Facebook och andra reklamn?tverk) f?r att tillhandah?lla reklam som ?r relevant f?r dina intresseomr?den. L?s mer om v?ra marknadsf?rings- och reklamaktiviteter nedan. nedan.

Andra identifierare

N?r du anv?nder v?r app samlar vi in en unik annonseringsidentifierare fr?n din enhet (Advertising Identifier eller IDFA p? iOS-enheter och Google Ad ID eller AID p? Android-enheter) s? att vi kan l?ra oss mer om de som anv?nder v?r app och tillhandah?lla den mest relevanta kommunikationen och marknadsf?ringen. ?ven om dessa identifierare ?r unika f?r din enhet inneh?ller de inga personuppgifter som namn eller e-postadress.

Hur du ?ndrar inst?llningarna f?r identifierare

Du kan ?ndra hur dessa identifierare anv?nds i din enhets inst?llningar. Du har ocks? m?jlighet att ?terst?lla dem. Nedan kan du l?sa om hur du ?ndrar cookiesinst?llningarna i de mest anv?nda webbl?sarna:

Kontakta oss

Om du har fr?gor som r?r anv?ndningen av dina personuppgifter kan du skicka ett mejl till privacy@sonos.com.

Om ingenting annat anges ?r Sonos, Inc. personuppgiftsansvarig f?r de personuppgifter som vi samlar in via Sonos-produkter och tj?nster enligt denna sekretesspolicy. V?r adress ?r 614 Chapala Street, Santa Barbara, CA 93101, USA.

Sonos Europe B.V. ?r v?rt dataskyddsombud i EES och Schweiz. Dataskyddsombudet f?r Sonos Europe B.V. kan kontaktas p? f?ljande adress: Schuttersweg 10, 1217 PZ Hilversum, Nederl?nderna eller via e-post p? privacy@sonos.com.

?verst p? sidan

?ndringar i v?r sekretesspolicy

Sonos kan ?ndra eller uppdatera denna Policy vid behov f?r att spegla ?terkoppling fr?n kunder och ?ndringar i v?ra Sonos-produkter och tj?nster. L?s igenom den regelbundet. N?r vi uppdaterar den h?r Policyn kommer vi att ?ndra Senast uppdaterad-datumet l?ngst upp i Policyn. Om betydande ?ndringar g?rs i Policyn eller i fr?ga om hur Sonos anv?nder dina personuppgifter kommer vi att meddela dig antingen genom att l?gga upp ett meddelande om ?ndringarna innan de tr?der i kraft eller genom att skicka ett meddelande till dig direkt. Vi uppmuntrar dig att regelbundet l?sa denna Policy f?r att se hur Sonos anv?nder och skyddar dina uppgifter.

?verst p? sidan