null null

S?uchaj po swojemu

Doskona?y d?wi?k w?dowolnym miejscu
Wytrzyma?y inteligentny g?o?nik z?akumulatorem do s?uchania w?pomieszczeniach i?plenerze.
null null
null
null
How We Made Our New Portable Speaker Ready for the Outdoors
Dlaczego Sonos
null
null
Zanurz si? w?czystym, bogatym, szczegó?owym brzmieniu, które wype?nia pomieszczenie przy ka?dej g?o?no?ci.
Konfiguracja zajmuje tylko kilka minut, a?sterowanie u?atwiaj? aplikacja Sonos, funkcja Apple AirPlay?2 i?polecenia g?osowe.
Spersonalizuj swój system i?odtwarzaj to, co chcesz i?gdzie tylko chcesz.