Doskona?y d?wi?k

D?wi?k, który brzmi zgodnie z?zamiarem jego twórców.

Sonos otoczy Ci? czystym, szczegó?owym d?wi?kiem, który brzmi zgodnie z?zamiarem jego twórców, niezale?nie od tego, czego chcesz pos?ucha? i?jak g?o?no.

Zaprojektowany z?my?l? o?s?uchaniu
Sonos z?pomoc? zespo?u ?wiatowej klasy ekspertów w?dziedzinie akustyki, in?ynierii i?projektowania starannie opracowuje g?o?niki od samego pocz?tku, wykorzystuj?c specjalnie przygotowane g?o?niki niskotonowe, wysokotonowe i?w?asne oprogramowanie.
null
Wierzymy, ?e d?wi?k muzyki lub ?wietnego filmu powinien wype?ni? Twój dom i?brzmie? tak czysto i?wiernie, jak to mo?liwe.
— Giles Martin  /   Lider ds. wra?eń d?wi?kowych w?Sonos
Lepszy dzi?ki technologii regulacji Trueplay?
null null
Dzi?ki regulacji Trueplay mo?liwo?? profesjonalnego dostrojenia g?o?ników le?y w?Twoich r?kach. Zobacz, jak producent Rick Rubin wykorzystuje Trueplay, aby dostosowa? d?wi?k swoich g?o?ników Sonos do wyj?tkowej akustyki ka?dego pomieszczenia.
Trueplay to przestrzenna technologia regulacji, dost?pna w?aplikacji Sonos.
Doskona?y d?wi?k w?dowolnym miejscu
null null
Wytrzyma?y, inteligentny g?o?nik z akumulatorem, do s?uchania w pomieszczeniach i na ?wie?ym powietrzu.
S?uchaj po swojemu ?atwo?? obs?ugi